[IN NUCE]

[MOJE PRACE ZNAJDZIESZ TUTAJ]

[WIĘCEJ O MNIE]

[JAK MOGĘ CI POMÓC?]

Szcze­gó­ło­we résumé w tele­gra­ficz­nym skró­cie – poniżej.

Szcze­gó­ło­we résumé w tele­gra­ficz­nym skró­cie – poniżej.

[CO ROBIĘ]

 • projektowanie publikacji
 • projektowanie okładek 
 • projektowanie serii wydawniczych
 • projektowanie czasopism 
 • skład i łamanie 
 • przygotowanie do druku 
 • projektowanie publikacji
 • projektowanie okładek 
 • projektowanie serii wydawniczych
 • projektowanie czasopism 
 • skład i łamanie 
 • przygotowanie do druku 
 • identyfikacja wizualna
 • strategia brandingowa
 • design system
 • księga znaku
 • key visual
 • wdrożenia print/digital
 • identyfikacja wizualna
 • strategia brandingowa
 • design system
 • księga znaku
 • key visual
 • wdrożenia print/digital
 • content design
 • strategia komunikacyjna
 • projektowanie do social mediów
 • projektowanie promocyjne i handlowe
 • projektowanie opakowań
 • projektowanie ATL, BTL, POS
 • content design
 • strategia komunikacyjna
 • projektowanie do social mediów
 • projektowanie promocyjne i handlowe
 • projektowanie opakowań
 • projektowanie ATL, BTL, POS

[KLIENCI]

 • Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Korporacja Ha!art
 • Wydawnictwo Przekrój
 • Warstwy
 • W.A.B.
 • Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Polskie Wydawnictwo Muzyczne
 • Korporacja Ha!art
 • Wydawnictwo Przekrój
 • Warstwy
 • W.A.B.
 • Instytut Architektury 

 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  

 • Instytut Architektury 

 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  

 • Instytut Architektury 
 • Bęc Zmiana

 • festiwale muzyczne „Actus Humanus” i „Auksodrone”

 • European Liberal Forum (BE)
 • Friedrich Naumann Foundation (DE)

 • Projekt: Polska

 • Miłosz Hodun  
 • Narodowy Instytut Architektury
  i Urbanistyki 

 • Biennale Warszawa 
 • Narodowy Instytut Architektury
  i Urbanistyki 
 • Biennale Warszawa 
 • Szkoła Filmowa w Łodzi 

 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Szkoła Filmowa w Łodzi 
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • GSK PL 

 • Coffee Profficiency

 • Krakowska Grupa Medialna

 • Kancelaria Lassota / Lassota Krawiec

 • My Piece of Wood
 • GSK PL 
 • Coffee Profficiency

 • Krakowska Grupa Medialna

 • Kancelaria Lassota / Lassota Krawiec

 • My Piece of Wood

[UZNANIE]

2024 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2024 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2023 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2023 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2022 | Polish Graphic Design Awards

2022 | Polish Graphic Design Awards

2022 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2022 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2018 | Polish Graphic Design Awards

2018 | Polish Graphic Design Awards

2013 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

2013 | Konkurs „Najpiękniejsze Polskie Książki” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

16x BehanceGraphic Design  

16x BehanceGraphic Design  

5x BehanceInDesign 

5x BehanceInDesign 

2019 | Polish Graphic Design Awards

2019 | Polish Graphic Design Awards

[PUBLIKACJE]

Naj­lep­sze re­zul­ta­ty w przy­go­to­wy­wa­niu pro­jek­tów pu­bli­kac­ji i bran­din­gu uzys­ku­je się w gro­nie za­u­fa­nych współ­pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­czek, w ze­spo­łach spraw­dzo­nych w boju i we­dług wy­pra­co­wa­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych w prak­ty­ce procedur.

Naj­lep­sze re­zul­ta­ty w przy­go­to­wy­wa­niu pro­jek­tów pu­bli­kac­ji i bran­din­gu uzys­ku­je się w gro­nie za­u­fa­nych współ­pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­czek, w ze­spo­łach spraw­dzo­nych w boju i we­dług wy­pra­co­wa­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych w prak­ty­ce procedur.

Anna Papiernik

Anna Papiernik

Karolina Więckowska

Karolina Więckowska

Paulina Bieniek 

Paulina Bieniek 

Magdalena Jankowska 

Magdalena Jankowska 

Aleksandra Czyż

Aleksandra Czyż

tmh_wallS
[C] COPYRIGHT BY [tmh] MMXXIV
[E] TESSERA@TESSERA.ORG.PL

[M] +48 606 397 976

[M] +48 606 397 976