[PUBLIKACJE]

MIŁOSZ HODUN (RED.)

EUROPEAN ATLAS OF DEMOCRATIC DEFICIT

[KLIENT]

[ROK]

[ZAKRES PRAC]

[WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA]

[WSPARCIE GRAFICZNE]

Unia Europejska dzieli się na dwa światy — jeden złożony ze społeczeństw czerpiących korzyści z członkostwa w UE, wzrostu gospodarczego, rozwoju naukowo-technicznego oraz wielokulturowych doświadczeń oferowanych przez miasta UE, a drugi złożony ze społeczeństw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie czują, że ich opinie są słyszane i czują się zagrożene szybką globalizacją i ciągłym przyspieszaniem mobilności ludzi i informacji.

[NOTA WYDAWCY]

Unia Europejska dzieli się na dwa światy — jeden złożony ze społeczeństw czerpiących korzyści z członkostwa w UE, wzrostu gospodarczego, rozwoju naukowo-technicznego oraz wielokulturowych doświadczeń oferowanych przez miasta UE, a drugi złożony ze społeczeństw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie czują, że ich opinie są słyszane i czują się zagrożene szybką globalizacją i ciągłym przyspieszaniem mobilności ludzi i informacji.

[NOTA WYDAWCY]

Unia Europejska dzieli się na dwa światy — jeden złożony ze społeczeństw czerpiących korzyści z członkostwa w UE, wzrostu gospodarczego, rozwoju naukowo-technicznego oraz wielokulturowych doświadczeń oferowanych przez miasta UE, a drugi złożony ze społeczeństw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie czują, że ich opinie są słyszane i czują się zagrożene szybką globalizacją i ciągłym przyspieszaniem mobilności ludzi i informacji.

[NOTA WYDAWCY]

027_Atlas_Tessera_0262‑1
001_Atlas_Tessera_0141
002_Atlas_Tessera_0144
032_Atlas_Tessera_0271
046_Atlas_Tessera_0224
022_Atlas_Tessera_0251
036_Atlas_Tessera_0277
035_Atlas_Tessera_0276
037_Atlas_Tessera_0278
026_Atlas_Tessera_0266

Książka otrzymałą nagrodę główną w konkursie Polish Graphic Design Awards w 2018 roku. 

Książka otrzymałą nagrodę główną w konkursie Polish Graphic Design Awards w 2018 roku. 

Książka otrzymałą nagrodę główną w konkursie Polish Graphic Design Awards w 2018 roku. 

Książka otrzymałą nagrodę główną w konkursie Polish Graphic Design Awards w 2018 roku. 

PGDA_Tessera__BB_9100m_1
PGDA_Tessera__BB_9147m

[FOTOGRAFIE]