[PUBLIKACJE]

THOMAS PIKETTY

KAPITAŁ I IDEOLOGIA

[KLIENT]

[ROK]

[ZAKRES PRAC]

To jedna z tych książek, które trzeba znać, żeby zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć. Thomas Piketty przedstawia w niej idee, które stały za wzrostem nierówności w minionym tysiącleciu, bada ideologiczne spory, które dały nam niewolnictwo, poddaństwo, kolonializm, komunizm oraz kapitalizm i w ten sposób ukształtowały losy miliardów ludzi. Wnioski z tego badania są następujące: postęp gospodarczy przez wieki polegał na walce o równość i edukację, a nie, jak się często przyjmuje, o uznanie świętych praw własności. Nowa epoka skrajnej nierówności, która w latach 80. XX wieku stanęła na drodze postępu, jest częściowo reakcją na schyłek komunizmu, ale też owocem ignorancji, intelektualnej specjalizacji oraz coraz silniejszej polityki tożsamości. Piketty przedstawia w książce nie tylko historię idei, ale też druzgocącą krytykę współczesnej polityki oraz śmiałą propozycję nowego i bardziej sprawiedliwego systemu gospodarczego.

Bestseller „New York Timesa”. Książka roku 2020 National Public Radio.

[NOTA WYDAWCY]

To jedna z tych książek, które trzeba znać, żeby zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć. Thomas Piketty przedstawia w niej idee, które stały za wzrostem nierówności w minionym tysiącleciu, bada ideologiczne spory, które dały nam niewolnictwo, poddaństwo, kolonializm, komunizm oraz kapitalizm i w ten sposób ukształtowały losy miliardów ludzi. Wnioski z tego badania są następujące: postęp gospodarczy przez wieki polegał na walce o równość i edukację, a nie, jak się często przyjmuje, o uznanie świętych praw własności. Nowa epoka skrajnej nierówności, która w latach 80. XX wieku stanęła na drodze postępu, jest częściowo reakcją na schyłek komunizmu, ale też owocem ignorancji, intelektualnej specjalizacji oraz coraz silniejszej polityki tożsamości. Piketty przedstawia w książce nie tylko historię idei, ale też druzgocącą krytykę współczesnej polityki oraz śmiałą propozycję nowego i bardziej sprawiedliwego systemu gospodarczego.

Bestseller „New York Timesa”. Książka roku 2020 National Public Radio.

[NOTA WYDAWCY]

To jedna z tych książek, które trzeba znać, żeby zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć. Thomas Piketty przedstawia w niej idee, które stały za wzrostem nierówności w minionym tysiącleciu, bada ideologiczne spory, które dały nam niewolnictwo, poddaństwo, kolonializm, komunizm oraz kapitalizm i w ten sposób ukształtowały losy miliardów ludzi. Wnioski z tego badania są następujące: postęp gospodarczy przez wieki polegał na walce o równość i edukację, a nie, jak się często przyjmuje, o uznanie świętych praw własności. Nowa epoka skrajnej nierówności, która w latach 80. XX wieku stanęła na drodze postępu, jest częściowo reakcją na schyłek komunizmu, ale też owocem ignorancji, intelektualnej specjalizacji oraz coraz silniejszej polityki tożsamości. Piketty przedstawia w książce nie tylko historię idei, ale też druzgocącą krytykę współczesnej polityki oraz śmiałą propozycję nowego i bardziej sprawiedliwego systemu gospodarczego.

Bestseller „New York Timesa”. Książka roku 2020 National Public Radio.

[NOTA WYDAWCY]

To jedna z tych książek, które trzeba znać, żeby zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć. Thomas Piketty przedstawia w niej idee, które stały za wzrostem nierówności w minionym tysiącleciu, bada ideologiczne spory, które dały nam niewolnictwo, poddaństwo, kolonializm, komunizm oraz kapitalizm i w ten sposób ukształtowały losy miliardów ludzi. Wnioski z tego badania są następujące: postęp gospodarczy przez wieki polegał na walce o równość i edukację, a nie, jak się często przyjmuje, o uznanie świętych praw własności. Nowa epoka skrajnej nierówności, która w latach 80. XX wieku stanęła na drodze postępu, jest częściowo reakcją na schyłek komunizmu, ale też owocem ignorancji, intelektualnej specjalizacji oraz coraz silniejszej polityki tożsamości. Piketty przedstawia w książce nie tylko historię idei, ale też druzgocącą krytykę współczesnej polityki oraz śmiałą propozycję nowego i bardziej sprawiedliwego systemu gospodarczego.

Bestseller „New York Timesa”. Książka roku 2020 National Public Radio.

[NOTA WYDAWCY]

Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A5023k
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A4975
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A5011
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A4982
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A5049
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A4939‑3
Piketty.Kapital-i-ideologia_fot_Basia-Budniak_54A5006‑2
Piketty_Kapital-i-ideologia-wyd.-KR-Tessera.org_BBudniak_54A7277

Książ­­ka zo­st­ała wy­róż­nio­na w kon­kur­sie Naj­pięk­niej­sze Książ­ki Roku 2022 Pol­skie­go To­wa­rzys­twa Wy­daw­ców Ksią­żek w 2023 roku. 

Książ­­ka zo­­stała wy­róż­nio­na w kon­kur­sie Naj­pięk­niej­sze Książ­ki Roku 2022 Pol­skie­go To­wa­rzys­twa Wy­daw­ców Ksią­żek w 2023 roku. 

Książ­ka zo­sta­ła wy­róż­nio­na w kon­kur­sie Naj­­pięk­niej­sze Książ­ki Roku 2022 Pol­skie­go To­wa­rzys­twa Wy­daw­ców Ksią­żek w 2023 roku. 

Piketty_Kapital-i-ideologia-wyd.-KR-Tessera.org_BBudniak_54A7290

[FOTOGRAFIE]