[PUBLIKACJE]

BIBLIOTEKA RES FACTA NOVA

SERIA

[KLIENT]

[ROK]

[ZAKRES PRAC]

„Biblioteka Res Facta Nova” to seria interdyscyplinarna, służąca wzbogaceniu polskiej humanistyki o refleksję dotyczącą muzyki. Wydawanym w jej ramach książkom – pracom polskim oraz przekładom wybitnych dzieł zagranicznych – przyświeca idea syntezy różnych dziedzin sztuki i nauki. Przypomina ona o dwóch prawdach: że muzyki nie można oderwać od kształtującej ją kultury, i że nie sposób wyobrazić sobie żywotnej kultury, która mogłaby się obyć bez muzyki i namysłu nad nią.

13 października podczas Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP została zaprezentowana nowa odsłona serii „Biblioteka Res Facta Nova”, która nawiązuje do serii wydawniczej ukazującej się w latach 1969–1988 pod nazwą „Biblioteka Res Facta”. Patronat nad książkami objęło pismo „Res Facta” redagowane przez Michała Bristigera i Mieczysława Tomaszewskiego. Periodyk ten po okresowym wygaśnięciu odrodził się w roku 1994 pod nazwą „Res Facta Nova”, a od 2016 roku jego wydawcą ponownie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

[NOTA WYDAWCY]

„Biblioteka Res Facta Nova” to seria interdyscyplinarna, służąca wzbogaceniu polskiej humanistyki o refleksję dotyczącą muzyki. Wydawanym w jej ramach książkom – pracom polskim oraz przekładom wybitnych dzieł zagranicznych – przyświeca idea syntezy różnych dziedzin sztuki i nauki. Przypomina ona o dwóch prawdach: że muzyki nie można oderwać od kształtującej ją kultury, i że nie sposób wyobrazić sobie żywotnej kultury, która mogłaby się obyć bez muzyki i namysłu nad nią.

13 października podczas Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP została zaprezentowana nowa odsłona serii „Biblioteka Res Facta Nova”, która nawiązuje do serii wydawniczej ukazującej się w latach 1969–1988 pod nazwą „Biblioteka Res Facta”. Patronat nad książkami objęło pismo „Res Facta” redagowane przez Michała Bristigera i Mieczysława Tomaszewskiego. Periodyk ten po okresowym wygaśnięciu odrodził się w roku 1994 pod nazwą „Res Facta Nova”, a od 2016 roku jego wydawcą ponownie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

[NOTA WYDAWCY]

BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8243c
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8252
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8264
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8258
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8239
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8267
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8269
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8272
BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8274
brfn_II_grzbiety

Projekt serii „Biblioteka Res Facta” autorstwa Janusza Bruchnalskiego (1969) i jego revival w postaci serii „Biblioteka Res Facta Nova” (2022)

Projekt serii „Biblioteka Res Facta” autorstwa Janusza Bruchnalskiego (1969) i jego revival w postaci serii „Biblioteka Res Facta Nova” (2022)

Projekt serii „Biblioteka Res Facta” autorstwa Janusza Bruchnalskiego (1969) i jego revival w postaci serii „Biblioteka Res Facta Nova” (2022)

BRF_pwm_MH_Tessera_fot.BB_54A8308R

[FOTOGRAFIE]

DSC05676
DSC05691
DSC05567
DSC05688
DSC05556
DSC05595
DSC05636
DSC05602
DSC05631
DSC05648
DSC05667
DSC05654
DSC05623
DSC05591
DSC05619

[FOTOGRAFIE]