[PUBLIKACJE]

MIŁOSZ HODUN, MICHAŁ SAWICKI, MICHAŁ TĘCZA (RED.)

RESPECT ED

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF EQUALITY EDUCATION

[KLIENT]

[ROK]

[ZAKRES PRAC]

Równość jest zjawiskiem dynamicznym. Dążenie do równości to nieustanne zaangażowanie, wsłuchiwanie się w głosy wielu osób i grup, skupienie się na prawach mniejszości, aktywne poszukiwanie dyskryminacji i szczera chęć jej przeciwdziałania. To niekończący się projekt. Podobnie jest z edukacją równościową, która odzwierciedla stan równości w danym społeczeństwie i powinna aktywnie odpowiadać na jego aktualne potrzeby społeczne. Nauczyciele nie mogą przegapić tego momentu. Przeciwnie, powinni być w dialogu z przedstawicielami grup mniejszościowych, ekspertami, naukowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby aktualizować swoją wiedzę i materiały dydaktyczne. Dlatego powstał tom „RespectEd”.

[NOTA WYDAWCY]

Równość jest zjawiskiem dynamicznym. Dążenie do równości to nieustanne zaangażowanie, wsłuchiwanie się w głosy wielu osób i grup, skupienie się na prawach mniejszości, aktywne poszukiwanie dyskryminacji i szczera chęć jej przeciwdziałania. To niekończący się projekt. Podobnie jest z edukacją równościową, która odzwierciedla stan równości w danym społeczeństwie i powinna aktywnie odpowiadać na jego aktualne potrzeby społeczne. Nauczyciele nie mogą przegapić tego momentu. Przeciwnie, powinni być w dialogu z przedstawicielami grup mniejszościowych, ekspertami, naukowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby aktualizować swoją wiedzę i materiały dydaktyczne. Dlatego powstał tom „RespectEd”.

[NOTA WYDAWCY]

Równość jest zjawiskiem dynamicznym. Dążenie do równości to nieustanne zaangażowanie, wsłuchiwanie się w głosy wielu osób i grup, skupienie się na prawach mniejszości, aktywne poszukiwanie dyskryminacji i szczera chęć jej przeciwdziałania. To niekończący się projekt. Podobnie jest z edukacją równościową, która odzwierciedla stan równości w danym społeczeństwie i powinna aktywnie odpowiadać na jego aktualne potrzeby społeczne. Nauczyciele nie mogą przegapić tego momentu. Przeciwnie, powinni być w dialogu z przedstawicielami grup mniejszościowych, ekspertami, naukowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, aby aktualizować swoją wiedzę i materiały dydaktyczne. Dlatego powstał tom „RespectEd”.

[NOTA WYDAWCY]

Respect_ED_005
Respect_ED_004
Respect_ED_026
Respect_ED_029
Respect_ED_027
Respect_ED_030
Respect_ED_024
Respect_ED_028
Respect_ED_022
Respect_ED_023
Respect_ED_025
Respect_ED_021
Respect_ED_020
Respect_ED_031

[FOTOGRAFIE]